Vysoký jalovec Služby O stromech Odkazy pole 5 Home
windscreen

CO DĚLÁME?

Zabýváme se veškerou činností, spojenou s péčí o stromy – jakýmikoliv typy řezu stromů,
výsadby či kácení, a to včetně rizikového kácení za pomoci lanových technik.Stromy

Veškeré služby zajišťujeme za dodržení podmínek bezpečnosti práce
a pro danou práci máme potřebné znalosti, dovednosti a vybavení.

Při své práci se kromě potřebných znalostí řídíme i zdravým rozumem
a ani na přání zadavatele nečiníme nic, co by mohlo vést k trvalému
poškození stromu a být v rozporu se zásadami ochrany přírody.

Jsme malá firma, která spolupracuje s dalšími subjekty v oboru.
To nás činí flexibilními v přizpůsobení se přáním, potřebám a možnostem zákazníka.
Jsme schopni zajistit jak malou objednávku, tak i práci většího rozsahu
a k malým i velkým zakázkám přistupujeme stejně zodpovědně.

Žádost o káceníŽádost o kácení (MS Word, 50 KB)

Kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin:
Je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

Zákon o ochrVyhláška o ochraně dřevinaně přírodyOznámení o výjimečném kácení́ z důvodu havarijního stavu stromů̊ rostoucích mimo les (PDF, 98 KB)

Oznámení o výjimečném kácení z důvodu havarijního stavu se nedává na místní obecní úřady, jako v případě žádosti
o povolení výjimečného kácení, ale na odbor ochrany životního prostředí či na místní Správu CHKO.

Zákon o ochraně přírodyZákon o ochraně přírody a krajiny (PDF, 1,5 MB)

Zákon o ochrVyhláška o ochraně dřevinaně přírodyVyhláška 189 ze dne 27.června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (PDF, 350 KB)

Zákon o ochrVyhláška o ochraně dřevinaně přírodyVyhláška 222 ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška ze dne 27.června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (PDF, 526 KB)

Zákon o ochrVyhláška o ochraně dřevinaně přírodyKomentář k vyhlášce 222 ze dne 14. října 2014,kterou se mění vyhláška ze dne 27.června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (PDF, 43 KB)

 

"Úplněk stoupá nad krajem. Jak čerstvě přeříznutý kmen." /Bašó/

A CENY?

Je několik faktorů ovlivňujících cenu:
-stav stromu a jeho velikost
-poloha stromu a překážky v jeho blízkosti, např. svah, budovy, ploty, stromky a keře v těsné blízkosti, elektrické vedení, zavlažovací systémy a další možné překážky

Čím větší je strom a čím více je překážek, tím větší je riziko a náročnost práce. Cena postupného kácení za využití lanových a stromolezeckých technik, popřípadě vysokozdvižné plošiny nebo jeřábu, je samozřejmě vyšší než cena při kácení ze země.

Ceny jsou pouze orientační a jsou uvedeny u popisu našich služeb.
Pro konečné stanovení ceny je potřeba strom a jeho okolí vidět, například na fotografii.
Nejjistější ale je domluvit si návštěvu místa a osobní jednání, kterému dáváme přednost.

František Nestával
Jizerská 7
České Budějovice 370 11
frantisek@vysokyjalovec.cz
(+420) 606 380 888

 

© 2013–18 Vysoký jalovec • web design Harpuna graphics & multimedia