Vysoký jalovec Služby O stromech Odkazy pole 5 Home
windscreen
Péče o stromy Rizikové a standardni kácení Výškové práce Co rozhodně neděláme

PÉČE O STROMY

Řez stromů

Zdravotní a bezpečnostní řez
– odstranění zlomených, suchých a oslabených/napadených větví
– odstranění nevhodně rostoucích větví a větví z hlediska provozní bezpečnosti (podchodná nebo podjezdná výška, větve zasahující do elektrického vedení atd.).
Cena tohoto typu řezu se většinou pohybuje v rozmezí 1 500,– až 4 000,– Kč.

Redukční řez
Zmenšuje objem koruny. Při tomto řezu dochází k zakrácení a prořezání větví při zachování charakteru stromu.
Cena tohoto typu řezu se většinou pohybuje v rozmezí 2 500,- až 6 000,- Kč.

Bezpečnostní vazby korun stromů

Bezpečnostní vazba zabraňuje odlomení a pádu problematické části koruny stromu v případě jejího selhání. Jejím úkolem je zabránit újmě na zdraví a životě člověka nebo předejít hmotné škodě na majetku způsobené pádem části stromu. Současně jde o zachování stromu aby nemuselo dojít k jeho pokácení nebo nějakému radikálnímu řezu.
Používáme lanové systémy typu Cobra. Tyto druhy vazby byly vyvinuty ve Stuttgartu dr. L. Wessollym z Výzkumného ústavu pro diagnózu stromů a designérem H. Wetterem ve spolupráci s firmou BSP - Baumsicherungsprodukte a představeny veřejnosti roku 1993.
Cena materiálu je přímo závislá na aktuální ceně na trhu.
Cena za instalaci dynamické vazby je 500,- až 1 200,- Kč, cena za instalaci statické vazby dohodou dle aktuální domluvy na místě.

Konzervace a zastřešení dutin stromů

Jedná se o instalaci stříšek z ocelového pletiva pokrytých směsí epoxidových pryskyřic a plnidla (piliny). Při konzervaci větších dutin je možné použít stříšku z dřevěných šindelů. Toto je ale náročnější jak na instalaci, tak na následnou údržbu. Stříšky je třeba kontrolovat v intervalu 2–3 let.
Cena za epoxidovou stříšku se pohybuje kolem 400,- Kč za 100 cm2, tj. 10 x 10 cm. Při větší ploše, např. 30 x 30 cm, je cena 1 000,- Kč. Šindelové stříšky jsou finančně náročnější a cena je vždy kalkulována aktuálně k danému místu.

Sběr plodů a semen pomocí stromolezecké techniky

Při této činnosti nepoužíváme stupačky, které by mohly poškodit strom, na němž je sběr prováděn. Ten provádíme jen a pouze pomocí stromolezecké techniky nepoškozující kmen.
Ceny dle dohody.

 

© 2013–18 Vysoký jalovec • web design Harpuna graphics & multimedia