Vysoký jalovec Služby O stromech Odkazy pole 5 Home
windscreen
Péče o stromy Rizikové a standardni kácení Výškové práce Co rozhodně neděláme

CO ROZHODNĚ NEDĚLÁME

Neprovádíme nic, co by mohlo vést k trvalému poškození stromu Stromy
nebo bylo v rozporu se zásadami ochrany přírody.

Ať už se jedná o dekapitaci stromu nebo radikální sesazení koruny stromu
bez objektivního důvodu, například bezprostředního ohrožení bezpečnosti.

Nepoužíváme stupačky pro výstup a práci v koruně stromu z důvodu poškození stromu.
Jejich použití je možné pouze u stromů, které jsou káceny.

Dekapitace

U tohoto zmrzačeného topolu ve Smetanově ulici v Českých Budějovicích Česká inspekce životního prostředí na základě posudku znalce dendrologa zahájila řízení pro poškozování dřevin vůči firmě, která strom ořezala.

 

© 2013–18 Vysoký jalovec • web design Harpuna graphics & multimedia