Vysoký jalovec Služby O stromech Odkazy pole 5 Home
windscreen

NĚCO O STROMECH

Stromy přinášejí významný užitek pro naše domovy i města. Jsou továrnou na kyslík, pomáhají čistit ovzduší, dovolí nám posedět v jejich stínu, brouzdat se spadaným listím nebo se prostě jen těšit z jejich přítomnosti. Avšak v případech, kdy ohrožují lidské životy nebo majetek, stávají se nebezpečnými. Příkladnou péčí o stromy zvyšujeme nejenom estetickou hodnotu prostředí ve kterém žijeme, ale chráníme také majetek a zdraví občanů a zároveň prodlužujeme životnost stromů samotných. Zajišťování bezpečnosti stromů na pozemku je odpovědností vlastníka. Pravidelná péče o stromy pomůže předcházet vzniku rizika a včas identifikovat stromy, které by mohly být nebezpečné. Stromy ve svém přirozeném prostředí (v našich podmínkách střední Evropy většinou v lese) nejsou na řezu nijak závislé. Z vývojového hlediska jej neznají a ani nepotřebují. Nefunkčních větví se zbavují samy. Poněkud jiná situace nastává u stromů v prostředí více či méně ovlivněném člověkem. Stromy zde často rostou spíše proto, že je zde člověk vysadil. Vývoj těchto stromů a jejich porostů (parky, zahrady, aleje apod.) nelze tedy ponechat pouze přirozené cestě. Máme-li skutečný zájem na zachování konkrétních stromů v dobrém zdravotním stavu a vitalitě, je třeba jim věnovat patřičnou péči. Součástí toho je i jeho kvalitní řez, který je jednou z důležitých činností péče o stromy v naší kulturní krajině. Řez stromu je násilný a nevratný zásah do jeho života, musíme ho proto provádět v co nejmenší míře. Zbytečný řez stromu beze smyslu je hrubou technologickou chybou, kterou nelze již nikdy vrátit zpět.

 

"Když nevím jak – neřežu, když nevím kdy – neřežu, když nevím proč – neřežu." /Ing. František Smýkal/

© 2013–18 Vysoký jalovec • web design Harpuna graphics & multimedia